سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها با هدف پایش پیگیری و سازماندهی قراردادهای بخش ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور راه اندازی گردیده است.

0+

قرارداد ها

0+

تعداد مجریان

0+

تعداد کارفرمایان

0

م.ر

+

ارزش قراردادها

آخرین قراردادها

مطالعه، طراحی و امکان سنجی تغییر پروسه گرمایش رگلاتورهای ایستگاه تقلیل فشار اولیه گاز

عنوان قرارداد :

قدرت قصابی

مجری :

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

مطالعه و بررسی تاثیر کلرنسی رینگهای سایشی میکسینگ چمبر بر دمای قطعات داغ واحدهای V94/2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

عنوان قرارداد :

قدرت قصابی

مجری :

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

مطالعه و بررسی کارآیی شن گیرها و فن های اینرشیال در سیستم فیلتراسیون air intake واحد های V94/2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

عنوان قرارداد :

قدرت قصابی

مجری :

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

طراحی معماری اطلاعاتی نیروگاه قاین و تولید نرم افزار سامانه جامع اطلاعات

عنوان قرارداد :

سید مجتبی بنائی

مجری :

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

قراردادها بر حسب وضعیت

قراردادها بر حسب گروه ها

معرفی سامانه پایش قرادادها
سامانه مرکز کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات

سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

راه های ارتباطی

شماره تماس :‌05632006231

ایمیل :

آدرس : خراسان جنوبی، قاین، میدان شیرازی، انتهای خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات

طراحی و توسعه توسط پرشین داده